Friday, February 17, 2012

AKTIVITI PERSATUAN BAHASA TAMIL 2012

கழக ஆலோசகரின் உரை
உமா தேவி குழுவினரின் பாடல்
செல்வி கீர்த்தனாவின் படைப்பு
செல்வி பூவரசி அவர் தம் குழுவினர்
சுகாசினி மற்றும் சர்மிலா
துளசி அவர் தம் குழுவினர்
செயலாளர் சன்மதி தியாகராஜன்
சகுந்தலா அவர் தம் குழுவினர்
தனுசா சுப்பையா
சங்கீதா ரகு
சிவரத்தனம் - உள்ளூர் பாடல்
தமிழ்மொழிக்கழக நடவடிக்கை
திகதி: 15/02/2012
நேரம் : 2.00 முதல் 3.30 வரை
நடவடிக்கை: பாடல் பாடுதல்
மாணவர்கள் உள்ளூர் பாடலையும் சில சினிமா பாடலையும் பாடி தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தினர்.

No comments:

Post a Comment